• ภาษาไทย
    • English

สิ่งอำนวยความสะดวก

 

 

- หอสมุด

หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ประมาณ 1,923 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่านหนังสือประมาณ 200 ที่นั่ง มีการนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib มาใช้ในการบริหารจัดการ

 

- โรงยิมเนเซียม

โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แบ่งเป็น 2 อาคาร ประกอบด้วย โรงยิมเนเซียม 1 สำหรับกีฬาวอลเล่ย์บอล แบตมินตัน และโรงยิมเนเซียม 2 สำหรับกีฬาบาสเกตบอล และเซปัคตะกร้อ เปิดให้บริการสำหรับจัดการเรียนการสอน และให้บริการสำหรับการออกกำลังกายของนักศึกษา

 

- โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีร้านอาหาร มีโต๊ะพร้อมสำหรับนั้งรับประทานอาหารอย่างสะดวกสะบาย และ เป็นลานกว้างสามารถใช้เป็นพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ หรือ จัดกิจกรรมต่างๆ ได้