• ภาษาไทย
  • English

ติดต่อเรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 2/4 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ 0-7431-7103 ต่อ 0

ข้อมูลการเดินทาง

 • คำแนะนำการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ​เดินทางมาจากหาดใหญ่ : โดยสารโดยรถตู้ประจำทาง หาดใหญ่-สงขลา (อัตราค่าโดยสาร สายเก่า 28 บาท สายใหม่ 30 บาท)  ให้บอกพนักงานขับรถ ให้ส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เทคโน)
  • เดินทางมาจากมาจากยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส : โดยสารรถตู้ประจำทาง สายยะลา –หาดใหญ่   สายปัตตานี- หาดใหญ่    สายนราธิวาส - หาดใหญ่ มาลงขนส่งหาดใหญ่ หลังจากนั้นเดินทางต่อโดยรถตู้ประจำทาง หาดใหญ่-สงขลา (อัตราค่าโดยสาร สายเก่า 28 บาท สายใหม่ 30 บาท)  ให้บอกพนักงานขับรถ ให้ส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เทคโน)
  • เดินทางมาจากนครศรีธรรมราช / พัทลุง / สุราษฎร์ธานี / ภูเก็ต / กระบี่ / ชุมพร / ระนอง / ตรัง / สตูล : นั่งรถตู้ / รถทัวร์ มาลงตลาดเกษตร (คิวรถตู้ใหม่) จากนั้นต่อโดยรถสองแถวหลังคาสูงบอกคนขับรถหรือกดกริ่งลง หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ หลังจากนั้นเดินทางต่อโดยรถตู้ประจำทาง หาดใหญ่-สงขลา (อัตราค่าโดยสาร สายเก่า 28 บาท สายใหม่ 30 บาท)  ให้บอกพนักงานขับรถ ให้ส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เทคโน) (กรณีลงคิวรถตู้เกษตร หาดใหญ่)
  • เดินทางมาจากนครศรีธรรมราช / พัทลุง / สุราษฎร์ธานี / ภูเก็ต / กระบี่ / ชุมพร / ระนอง / ตรัง / สตูล : นั่งรถตู้ / รถทัวร์ มาลงตลาดเกษตร (คิวรถตู้ใหม่) จากนั้นต่อโดยรถสองแถวหลังคาสูงบอกคนขับรถหรือกดกริ่งลง หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ หลังจากนั้นเดินทางต่อโดยรถตู้ประจำทาง หาดใหญ่-สงขลา (อัตราค่าโดยสาร สายเก่า 28 บาท สายใหม่ 30 บาท)  ให้บอกพนักงานขับรถ ให้ส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เทคโน) (กรณีลงหน้าหอ หาดใหญ่)
  • กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน : โดยสารโดยเครื่องบิน ลง ณ สนามบินนานาชาติใหญ่ แล้วต่อด้วยรถสองแถวหลังคาสูงบอกคนขับรถหรือกดกริ่งลง หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ หลังจากนั้นเดินทางต่อโดยรถตู้ประจำทาง หาดใหญ่-สงขลา (อัตราค่าโดยสาร สายเก่า 28 บาท สายใหม่ 30 บาท)  ให้บอกพนักงานขับรถ ให้ส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เทคโน)
  • กรณีเดินทางโดยรถไฟ โดยสารโดยรถไฟ ลง ณ สถานรถไฟหาดใหญ่ แล้วต่อด้วยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก)  บอกพนักงานขับรถว่าเดินทางไปหน้าหอนาฬิกา จากนั้น ต่อรถอีกครั้งด้วยรถตู้ประจำทาง หาดใหญ่-สงขลา (อัตราค่าโดยสาร สายเก่า 28 บาท สายใหม่ 30 บาท) ให้บอกพนักงานขับรถ ให้ส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เทคโน)
  • หมายเหตุ  มีรถตู้ประจำทาง จากจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาง พัทลุง ตรัง กระบี่ ถึงสงขลา  โดยแจ้งพนักงานขับรถ ให้ส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เทคโน)