ห้องประชุม สำนักงานคณบดี ตรวจสอบ

ห้องประชุม 180 ที่นั่ง ตรวจสอบ

ห้องประชุม 80 ที่นั่ง ตรวจสอบ

ห้องประชุม 80 ที่นั่ง ชั้น 8 ตรวจสอบ

จองห้องประชุม || ตรวจสอบสถานะการจอง

ขั้นตอนการจองห้องประชุม

  1. ตรวจสอบห้องประชุมที่ต้องการจอง
  2. จองห้องประชุม 
  3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ และอนุมัติการจอง (รอบที่ 1 เวลา 11.30 น. || รอบที่ 2 เวลา 16.00 น.)

 

 
 
 

Document