ข้อมูลบริการวิชาการ ประจำปี 2556  || ข้อมูลบริการวิชาการ ประจำปี 2557 || ข้อมูลบริการวิชาการ ประจำปี 2558 

ข้อมูลบริการวิชาการ ประจำปี 2559 || ข้อมูลบริการวิชาการ ประจำปี 2560


เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำคณะหัวหน้าสาขาทั้ง 5 สาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ...อ่านทั้งหมด

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 อ.วรพงค์ บุญช่วยแทน หัวหน้างานบริการวิชาการ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักเกษตรและสหกรณ์สงขลา มอบตู้อบแสงอาทิตย์ ให้แก่ ชาวบ้านสมาชิกกลุ่ม “อิ่มทิพย์” ชุมชนบ้านชายเขา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ...อ่านทั้งหมด

มื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 งานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นำโดย อ.วรพงค์ บุญช่วยแทน หัวหน้างานบริการวิชาการ 
เดินทางลงพื้นที่ชุมชนตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ...อ่านทั้งหมด

 

เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 งานวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการบริการวิชาการโครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนบ่อดานด้วยหลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ปี 2 กิจกรรมย่อยที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปตาลโตนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ ณ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ...อ่านทั้งหมด
 

Document